Δραστηριότητες

Για την υλοποίηση των στόχων του το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου συνάπτει συνεργασίες με συλλογικούς φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναπτύσει δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και ανθρώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υλοποεί προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών σε πολιτικοοικονομική κατεύθυνση. Πραγματοποιεί μελέτες, έρευνες και συνέδρια τα πορίσματα των οποίων θέτει στη διάθεση του δημόσιου ενδιαφέροντος
Ενημέρωση σχετικά:
Διεθνή Συμπόσια
Προγράμματα
Εκδόσεις Ι.Α.Π.
Διαλέξεις Μνήμης Α.Γ.Π.
Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες
Συνεργασίες σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο
Ε.Φ.Ι.Α.Π.
Αρχική Σελίδα | Το Ίδρυμα | Επικοινωνία